Отримання fe порошків комбінованими методами (схема)

отримання fe порошків комбінованими методами (схема)
Створено нові рецептури шлакоутворюючих і рафінувальних матеріалів із вторинної сировини для шлаковой обробки металургійних розплавів, які реалізуються при ви-робництві синтетичних шихтових і рафінувальних матеріалів для підприємств України. Запропоновано також нові технології термічної та термоциклічної обробок, які забезпечують створення метастабільних станів і зміцнюючий ефект у процесі експлуатації. Згідно даним Міністерства транспорту України для заміни портальних кранів у морських та річних портах України необхідні кошти у сумі більш ніж 3,5 млрд.грн. Підвищення твердості оброблюваних заготовок вимагало розширення діапазону які ріжучих матеріалів від твердих сплавів, минералокерамических матеріалів до штучних алмазів та інших надтвердих матеріалів, одержуваних методами порошкової металургії.


Результати дослідження є основою для розробки технології розкислення якісної сталі, для якої необхідне отримання низького вмісту неметалевих включень визначеного типу. Цементний розчин через деякий час тужавіє, а потім твердне в каменеподібну речовину. Агріколу називають «батьком» металургії[8]. Особливо швидкими темпами металургія стала розвиватися з початком промислової революції. Крім того, металургія вивчає проблеми виготовлення металевих порошків і виробів з них (порошкова металургія), термічної обробки, обробки металів тиском, лиття, зварювання, паяння, нанесення на поверхню металів захисних покриттів.

Очікуваний економічний ефект становить при цьому 300,0 тис. грн. Випалювання цементної суміші проводиться в обертовій печі у вигляді барабана з листової сталі довжиною до 185 метрів, діаметром до 5 метрів. Результатом впровадження є загальне скорочення реального часу на прийняття рішень в системі управління рухомого складу в умовах міського середовища на 5-10% від існуючих показників. Виробничий комплекс галузі складається з гірничодобувних підприємств, збагачувальних фабрик, металургійних й металообробних заводів. Розроблено підхід до підвищення ефективності паралельного активного фільтру у складі електротехнічного комплексу, що полягає в розподілі задач між основним інвертором та додатково введеною до складу активного фільтру коригувальною ланкою, яка підключена до інтерфейсного фільтру.

Похожие записи: