Буквена схема слова кольоровий

буквена схема слова кольоровий
Запишіть. Довідка: стежка, бублик, злетілись, синиці, горобці, твердий, старий, грак, дзьобнув, кинув, калюжа, набряк, у, воді, з’їв, птахи, здивувались. 3. Прочитайте кінцівку казки. Як ви розумієте слова старого грака? Підкреслене слово поділіть на склади для переносу. 3. Продовжіть ряд спільнокореневих слів назвою місяця. Мишко всміхається до мишки: — А принеси медку півмиски! Який це звук? М’який подовжений приголосний звук позначають дві однакові букви. М’який подовжений звук позначається так: [= :], [н+:]. 2. Прочитайте слова та їх значення. З’єднайте, спишіть. Уживайте якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до співрозмовника: дякую, вибачте, будь ласка, даруйте. • • Поділіть підкреслені в тексті слова на склади для переносу. Довідка: водяна, круглий, зелений. 34 Подовжені м’які приголосні звуки 1. Прочитайте прислів’я. Спишіть.


Дієслова — це слова, які називають дію предметів і відповідають на питання що робити? що робили? що робить? що роблять? що робив? що зробив? що зробить? що буде робити? Поділіть ці слова на склади. • Чому останнє слово першого рядка пишемо з великої букви? Розкошує доня мила, Каже неньці — тісно їй: В земляній сиджу коморі, А коса моя надворі.

Серед спільнокореневих слів підкресліть слова, які відповідають на питання хто? • Підкресліть слова, які відповідають на питання який? 117 2. Прочитайте текст про знайому вам добру фею П’ятинку. С..огодні п’ятниця, і П’ятинка знову при..шла до Антона. Оксана Сенатович • Чому в кінці підкресленого речення стоїть знак оклику? Так Андрійко переніс Ніну. За Василем Сухомлинським • Спишіть перший абзац.

Похожие записи: